lunes, 12 de febrero de 2018


MOTIEJUS

"Žaisdamas pasikartojau kaip koordinačių sistemoje užrašyti duotų taškų koordinates."

"While I was playing the game, I repeated how to write the coordinates of the given points in the coordinates system."


No hay comentarios:

Publicar un comentario