miércoles, 7 de marzo de 2018


EDVINAS

"Žaisdamas šį žaidimą, prisiminiau geometrinių figūrų pavadinimus"

"While I was playing this game, I remembered the names of the geometric figures."
No hay comentarios:

Publicar un comentario